Zasebnost

Politika zasebnosti

1. Splošno

Trgovec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine.
Zbrane osebne podatke bo Trgovec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Trgovec
spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storil vse potrebno, da
jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij,
kateremu Trgovec posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov
Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje
uporabnikove podatke:
ime in priimek;
naslove za dostavo;
podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
geslo v šifrirani obliki;
kontaktno telefonsko številko;
državo bivanja;
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.
Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Trgovec ne odgovarja.


3. Piškotki in IP naslovi
Trgovec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo,
spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika
shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Za potrebe
zagotavljanja spletne varnosti Trgovec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne
trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov
Trgovec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov
uporabnikov njegove spletne trgovine. Trgovec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika
posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v
osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost
določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi
državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Trgovca.
Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob
naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov. Trgovec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi
vpleteni osebi. Trgovec podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega
nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo
uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Trgovec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za
namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.
Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS, GLS, Intereuropa, ipd.) bo Trgovec zaupal le potrebne podatke za dostavo v
spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo
Trgovec stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne
telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

5. Izvajanje politike zasebnosti
Vse pri Trgovcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov
uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta
določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost
varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Trgovcem.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo
registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo Trgovcu sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o
preklicu registracije mora uporabnik Trgovcu poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih
nakupov v spletni trgovini. Trgovec bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v
okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

6. Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite preko kontaktne